Kontakt

Dani Kavaš
Prekmurska 12
9231, Beltinci
Slovenija – Ex Jugoslavija – Novi Jugovo

Mobitel: 070 549 257
Stacionarni telefon: +386(0)2 5421 984
Pošta: dani.kavas1@gmail.com