Kontakt

Dani Kavaš
Prekmurska 12
9231, Beltinci
Slovenija

Mobitel: 041 565 967
Stacionarni telefon: +386(0)2 5421 984
Pošta: dani.kavas1@gmail.com