2002

11. marec 2002, Mladina

2002-mladina-1-1 2002-mladina-1-2

24. oktober 2002, Pomurski vestnik

2002-vestnik-1-1 2002-vestnik-1-2
3. november 2002, Župnijski list

2002-zupnijski-1

7. november 2002, Pomurski vestnik

2002-vestnik-2-1

2002-vestnik-2-2

2002-vestnik-2-3

2002-vestnik-2-4

19. november 2002, Pomurski vestnik

2002-vestnik-3